Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Saturday, December 15, 2012

Latihan Menyambung Ayat 2


Sambungkan ayat tunggal yang berikut dengan menggunakan kata hubung yang diberikan dalam             kurungan. Kemudian, tulis jawapan kamu itu dalam tempat kosong yang disediakan.                     

1. Ayah akan membawa kami melancong ke Turki. Kami cemerlang dalam pelajaran. (jikalau)

2. Candi Borobudur telah ditemui semula oleh Raffles pada tahun 1814. Raffles menjadi gabenor di Jawa. (ketika)


3. Fifi dan rakan‐rakan sedarjahnya akan makan angin ke Filipina. Susi tidak akan makan angin ke Filipina. (kecuali)


4. Konsert Deeparaya telah mendapat pujian daripada para penonton. Konsert Deeparaya dijayakan oleh murid-murid. (yang)


5. Replika Istana Kesultanan Melaka telah diubahelok. Replika Istana Kesultanan Melaka

dijadikan Muzium Budaya Melaka. Replika Istana Kesultanan Melaka dapat menarik lebih
ramai pengunjung. (untuk, agar)

Friday, December 14, 2012

Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara·         terbahagi kepada dua jenis
i. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khabar dan
perbualan menerusi telefon.)
ii. wawancara dan temu ramah  ( lebih kepada perbualan rasmi, pertanyaan kepada orang yang
lebih dihormati , atau ingin tahu sesuatu perkara )
·         seperti jenis karangan lain, karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama
·         setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih
·         sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. 

Thursday, December 13, 2012

Kata Hubung


1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan
·          perkataan dengan perkataan
·          rangkai kata dengan rangkai kata
·          ayat dengan ayat.
2. Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:
(a)     kata hubung gabungan,
(b)     kata hubung pancangan,
(c)     kata hubung berpasangan.
3.  Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Wednesday, December 12, 2012

Kata Pemeri


1. Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket.

2. Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.

3. Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.

4. Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.


Contoh
a) Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya.

b) Hariza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu.

c) Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin.

post signature

Tuesday, December 11, 2012

Karangan Jenis Syarahan.


 
1.      Syarahan biasanya berdasarkan satu-satu tajuk tertentu dan biasanya dipertandingkan.
2.      Memberi ucapan salam dan menyebut nama-mana tetamu hadir yang dijemput khas (mengikut urutan betul berdasarkan statusnya ) . Tujukan juga salam kepada pihak-pihak lain atau orang ramai yang menghadiri majlis berkenaan. Jika dipertandingkan sebut juga ‘Para hakim yang arif lagi bijaksana’ dan seumpamanya.
3.      Bahasa yang digunakan harus mudah difahami, padat, tegas dan berkesan serta menyakinkan.
4.      Kandungan syarahan adalah berasaskan kepada sesuatu tajuk tertentu yang diberi.
5.      jika mengemukakan masalah, calon hendaklah menyelesaikan masalah berkenaan bukannya dijadikan persoalan.
6.      kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ‘tuan-tuan dan puan yang saya hormati ‘ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi ).
7.      Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu
8.      kata-kata hikmat, kiasan, jenaka atau peribahasa boleh diselitkan dalam syarahan supaya lebih menarik
9.      mengakhiri syarahan dengan memohon maaf / ucapan terima kasih
 
- mesti di tulis mengikut format ( terpesong format , tolak 3 markah )
a] kata - kata aluan ( jika tidak ada , tolak 1 markah )
b] kata penegasan contoh Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan sebagainya ( jika tiada tolak 1 markah )
 
 

Monday, December 10, 2012

Tanda Baca


1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.
2. Ia diletakkan di temapt-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.
3. Tanda baca utama ialah :
     Tanda Noktah atau titik   ( . )
     Tanda koma                 ( , )
     Tanda tanya atau soal   ( ? )
     Tanda seruan                ( ! )
     Tanda sempang atau sengkang  ( - )
     Tanda noktah bertindih             ( : )
     Tanda pengikat kata atau petik  ( “        “ )


Sunday, December 9, 2012

Sinonim


   Aa
abai cuai; lalai
         mengabaikan melalaikan; membiarkan
         mencuaikan adu
         beradu berlaga; bersabung; bertandih
ajaib aneh; ganjil; pelik
ajak mengajak mempelawa; mempersilakan; menjemput; mengundang
akrab ikrab; karib; rapat
alam dunia
mengalami merasai; menempuh        
alih beralih berganti; berpindah; bertukar; berubah
aman damai; sentosa; tenteram
ancam
          mengancam mengugut; membahayakan
aneh ajaib; ganjil; pelik
angkara kebengisan; kebuasan; kekejaman;   kezaliman
angkuh bongkak; sombong
anugerah ganjaran; kurnia; pemberian
arah hala; jurusan; tujuan
arif berilmu; bijaksana; cerdik; pandai; tahu
awas hatihati; hemat; ingatingat; waspada
 

Saturday, December 8, 2012

Friday, December 7, 2012

Penjodoh Bilangan 3


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
pangsa
untuk bahagian dalam buah
durian
pasukan
untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam
pemain kompang, polis, tentera pengakap
patah
untuk kata
perkataan, kata-kata
potong
untuk benda-benda yang sudah dipotong
kuih, daging, roti
pucuk
untuk benda-benda yang halus serta tipis dan senjata api
jarum, surat, pistol, meriam, senapang, rebung
puntung
untuk sebahagian benda yang masih menyala
rokok, kayu api
rangkap
untuk puisi
pantun, sajak, syair
rawan
untuk benda-benda yang halus, labuh, dan bersirat
jala, jaring, pukat
ruas
untuk benda yang beruas-ruas
tebu, buluh
rumpun
untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat
buluh, tebu, serai, pandan, padi
sikat/sisir
untuk buah pisang
pisang
tandan
untuk buah-buahan yang bertandan
pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit
tangkai
untuk buah-buahan, bunga-bungaan, dan daun yang bertangkai
rambutan, duku, kenanga, padi, daun
titik
untuk cecair yang menitis
air, darah, dakwat, embun
tongkol
untuk buah yang bertongkol
jagung
ulas
untuk isi buah-buahan yang berpangsa
durian, limau, nangka, cempedak
urat
untuk benda-benda yang halus dan panjang
rambut, benang, dawai,
utas
untuk benda-benda yang panjang
tali, dawai, rantai


post signature

Thursday, December 6, 2012

Kata Bilangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu. 
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

Jenis Kata Bilangan contohnya
kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya
kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah- setengah, dan sebagainya
kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
kata bilangan pisahan setiap dan tiap-tiap
kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
kata bilangan tanya berapa

Wednesday, December 5, 2012

Ayat Aktif dan Ayat Pasif


1. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
2. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
3. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.


Tuesday, December 4, 2012

Kata Keterangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan. 
2. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. 
Contohnya:
 (a) Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi) 
 (b) Sayursayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.) 
3.Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenis-jenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.
 

Monday, December 3, 2012

Karangan Jenis Laporan.·         Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat.
·         Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.
·         Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik.
·         Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.
·         Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha.
·         Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.
·         Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.
·         Gunakan bahasa yang ringkas dan padat. Huraian tidak diperlukan dalam laporan.
·         Format laporan seperti di bawah :-
Tajuk Laporan             : Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris.
atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis   
ditengah-tengah.
                                    : Boleh ditulis dalam dua baris jika tajuk tertalu panjang.
Isi Laporan                  : Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.
Pengakuan pelapor      : Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terskhir.
Tarikh                          : Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.
Tandatangan pelapor   : Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor.
Nama Pelapor               : Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tandatangan.
Jawatan Pelapor         : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma  di 
  hujungnya .
Seterusnya                  : ditulis nama persatuan yang diwakili

Sunday, December 2, 2012

Penjodoh Bilangan 2


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
helai
untuk benda-benda yang nipis dan lebar
daun, baju, kertas, kain, tuala, rambut, rumput
ikat
untuk benda-benda yang diikat
kayu, lidi, tebu, sayur,
iris
untuk benda-benda yang dihiris
bawang, timun, daging,
jambak
untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai
bunga, kunci
kaki
untuk benda-benda yang bertangkai
payung, cendawan, bunga
kawan
untuk kumpulan haiwan
lembu, kambing, lebah, gajah, merpati
kelompok
untuk sekumpulan manusia, haiwan, dan benda
burung, swan, pulau, bintang
kepal
untuk benda-benda yang dikepal dengan tangan
nasi, pulut, tanah
keping
untuk benda-benda yang nipis atau pipih
roti, kad, gambar, biskut, tanah
kerat
untuk bahagian benda-benda yang dipotong
roti, tiang
ketul
untuk benda-benda yang berketul dan padu
ais, daging, tulang, sabun, roti
kotak
untuk benda-benda yang diisikan di dalam kotak
mancis, pensel, rokok, sabun, ubat nyamuk
kuntum
untuk bunga
mawar, melati, anggerik
laras
untuk senjata api
pistol, senapang, meriam
lembar
benda-benda yang lurus dan panjang
kertas, dawai, benang
longgok
untuk benda-benda yang berada dalam longgokan
durian, pakaian, tanah, cili
naskhah
untuk bahan bacaan yang berjilid
surat khabar, risalah, majalah, makalah, buku
orang
untuk manusia
guru, jururawat, doktor, pekedai, runcit, posmen
papan
untuk benda-benda yang berbentuk kepingan
coklat, petai, mercun
pasang
untuk bends dan manusia yang berpasangan
pakaian, kasut, subang, suami isteri, anak 
post signature

Saturday, December 1, 2012

Kata Banyak Makna


Kata Makna Contoh Ayat
akalfikiran
ikhtiar
1. Budak itu mempunyai akal yang tajam.
2. Pak Ali sedang mencari akal untuk menyelesaikan masalah itu.
alamattanda
butir-butir keterangan
1. Bunyi guruh di langit alamat hujan akan turun.
2. Zulkifli memberikan alamat rumahnya kepada saya.
dakipanjat
kotoran yang melekat
1. Pasukan Pengakap akan menyertai mendaki Gunung Tahan pada minggu depan.
2. Ahmad mencuci daki pada badannya dengan sabun.
post signature

Friday, November 30, 2012

Kata arah


Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.
Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.
 
Contoh
 
Atas Bawah Tepi Antara
Hadapan Utara Sisi Luar
 
  1. Semua hidang itu diletakkan di atas meja.
  2. Kucing Siam itu tidur di bawah pokok.
  3. Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.

post signature

Thursday, November 29, 2012

Pengenalan Penjodoh Bilangan


Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan.
Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti
batang, buah, ekor, orang, dan sebagainya.(rujuk panduan yang disediakan)

Contoh Ayat;
1. Kakak menggunting kain dengan menggunakan sebilah gunting.

Catatan; Penjodoh bilangan untuk gunting ialah bilah(rujuk penggunaan yang telah disediakan)Contoh Ayat;
2.Beberapa tandan kelapa sawit terjatuh dari Lori itu.

Catatan; Penjodoh bilangan untuk kelapa sawit ialah tandan

post signature

Wednesday, November 28, 2012

Tuesday, November 27, 2012

Penjodoh Bilangan 1


PenjodohBilangan
Penggunaannya
Contoh
angkatan
untuk sekumpulan manusia atau benda
kapal, tentera, pelukis, penulis
baris
untuk kedudukan benda/manusia yang berbaris
orang, kedai, rumah, pokok, tulisan, ayat, meja, kerusi
batang
untuk menunjukkan benda-benda yang panjang
sungai, lilin, galah, tiang, pen, pokok, gigi, tongkat, kapur,
bentuk
untuk benda-benda kecil yang berkeluk
mata kail, subang, cincin
berkas
untuk benda-benda yang diikat bersama-sama
kunci, lidi, kayu
bidang
untuk benda-benda yang terbentang luas
tanah, kain, sawah, permaidani, layar, kebun, tikar
biji
untuk jenis buah, sayur-sayuran, dan benda-benda yang kecil
labu, lobak, kubis, terung, bola, cawan, guli, belon, ketupat, batu, telur, gelas
bilah
untuk benda-benda yang tajam
parang, pisau, golok, gunting, sabit, keris
buah
untuk benda-benda besar dan padu, yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu
kereta, negeri, rumah, buku, kotak, radio, bandar, kampung, piano, komputer, kamera
buku
untuk benda-benda yang keadaannya berketul/berbongkah
sabun, roti, benang
butir
untuk bendabenda yang bulat atau kecil
telur, batu, manik, beras, peluru
carik/cebis
untuk benda-benda yang dikoyakkan
kertas, kain
cubit
untuk benda yang diambil sedikit dengan jari
garam, gula, kunyit
cucuk
untuk benda-benda yang dicucuk dengan lidi
sate
das
untuk bunyi letupan atau tembakan
meriam, pistol, senapang
deret
untuk benda-benda yang tersusun
bangunan, rumah, kedai, kereta
ekor
untuk binatang
nyamuk, semut, kuda, buaya, musang, gajah, arnab, rama-rama
genggam
untuk benda-benda yang digenggam
pasir, beras, padi
gugus
untuk buah-buahan ataupun benda-benda
anggur, langsat, kelapa sawit, sawit, kunci
gulung
untuk benda-benda yang bergulung
filem, permaidani, tikar, dawai, kertas
post signature

Monday, November 26, 2012

Karangan Jenis Berita


1.Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.

2.Berita mesti menjawab soalan Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di Mana ? dan Bagaimana?

3.Apa ?
menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi persoalan berita memberi maklumat kepada keseluruhan berita

4.Siapa ?
nama yang terlibat perlu penjelasan lengkap jika perlu sertakan usia pelaku

5. Bila ?
menerangkan masa peristiwa itu berlaku tarikh yang tepat untuk kejadian jenayah staupun kemalangan perlu letakkan waktu’


Sunday, November 25, 2012

Latihan Imbuhan


   Durian merupakan sejenis buah yang digemari oleh penduduk Malaysia. Durian (1)________________ raja segala buah kerana rasanya yang sangat lazat dan mempunyai ramai (2)________________. Kulit durian berwarna hijau kekuning kuningan dan berduri. Isinya pula berwarna krim atau kuning. Buah ini kaya dengan vitamin C yang boleh (3)________________ tisu badan, Buah ini juga tinggi dengan (4)________________ vitamin A -nya. Vitamin ini membantu (5)________________ dalam badan, elok untuk kesihatan mata, dan dapat mengelakkan daripada (6)________________ penyakit. Walaupun durian kaya dengan vitamin A dan C, namun terdapat beberapa golongan orang yang sensitif (7)________________ durian. Golongan ini membenci durian kerana baunya yang kuat menusuk hidung.


Saturday, November 24, 2012

Friday, November 23, 2012

Fungsi –nya Dalam Ayat


Dalam Tatabahasa Dewan (1993), -nya merupakan kata ganti nama diri orang ketiga yang diletakkan pada akhir kata sahaja. Ganti nama diri ketiga, -nya digunakan apabila kita tidak mahu menyebut nama orang yang kita bercakap tentangnya sekali atau berulang-ulang kali.

Thursday, November 22, 2012

Kata Ganda1.       Kata Gandaan ialah satu proses pengulangan perkataan.
2.        Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya.
3.        Proses pengulangan ini berlaku pada seluruh perkataan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu dalam perkataan tersebut.
                Kata ganda terdiri daripada:
                (a) kata ganda seluruh;
                (b) kata ganda semu;
                (c) kata ganda separa;
                (d) kata ganda bersajak atau berima;
                (e) kata ganda berimbuhan.

3. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu :
a. Gandaan Seluruh Kata
b. Gandaan Separa / Separuh
c. Gandaan Berirama
d. Gandaan Menyaling

Wednesday, November 21, 2012

Ayat Tunggal & Ayat Majmuk

Ayat Tunggal
1. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. 
2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis.
 
Contoh : 
 Lelaki gemuk itu / sedang menembak burung. 
Subjek = Lelaki gemuk itu 
Predikat = sedang menembak burung.
 
Ayat Majmuk 
1. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. 
2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis.
 
Contoh :
 A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal ) 
B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) 
C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( Ayat Majmuk )
 

Monday, November 19, 2012

Contoh karangan 3:

Tajuk: Kebaikan Menabung Wang

     Menabung merupakan satu amalan yang baik. Menabung membolehkan seseorang belajar merancang masa depannya dengan baik.

     Amalan menabung ini akan memberi manfaat kepada diri sendiri dan keluarga.Walaupun menabung mengambil masa yang agak lama untuk menjadi banyak namun ia mendidik seseorang itu bersikap sabar dan sentiasa berusaha.Bak kata pepatah Melayu 'sedikit-sedikit,lama-lama jadi bukit.'Pepatah ini amat sesuai digunakan sebagai galakan kepada kanak-kanak untuk menabung.

     Amalan menabung ini seharusnya diteruskan sepanjang hayat.Hal ini berlaku demikian kerana apabila kita menghadapi masalah kewangan atau dalam kesusahan,kita dapat mengeluarkan simpanan kita untuk digunakan.Ibaratnya 'sediakan payung sebelum hujan'.

     Justeru,ibu bapa harus memberi galakan kepada anak-anak mereka supaya mengamalkan amalan ini.Anggaplah amalan menabung ini satu kepentingan dan perkara yang menguntungkan.

     Oleh itu,amalan ini memberi banyak kebaikan kepada seseorang.Kita hendaklah bijak dalam merancang perbelanjaan seharian bagi menjamin masa hadapan yang lebih terjamin.
post signature

Sunday, November 18, 2012

Contoh karangan 2:

Tajuk : Aku sehelai baju

     Aku dilahirkan di sebuah butik terkenal di ibu kota. Selepas dilahirkan, aku dipakaikan pada sebuah patung dan diletakkan di dalam cermin. Tanda harga yang terlekat di badanku menunjukkan RM 350.

     Setelah lima hari berada di situ, aku telah dibeli oleh seorang gadia bernama Linda. Linda memakaiku pada majlis hari jadinya. Sebaik sahaja kawan-kawan Linda melihat diriku mereka semua memuji kecantikan yang aku miliki.

     Selang beberapa bulan, Linda ingin memakaiku sekali lagi. Apabila melihat badanku berkedut, dia mengambil seterika lalu menggosokku.

     Ketika badanku diseterika, telefon berdering. Linda berlari meninggalkan aku sehingga terlupa untuk menutup suis seterika. Badanku mula terasa panas. Aku cuba menahan keperitan, tetapi akhirnya aku hanya mampu menangis kerana terlampau sakit. Lama-kelamaan sebahagian badanku terbakar.

     Apabila terhidu bau benda terbakar, Linda tergesa-gesa mendapatkanku. Tetapi sudah terlambat kerana aku tidak boleh diselamatkan lagi. Kini aku hanya menjadi penghuni setia almari usang.
post signature

Friday, November 16, 2012

Kata Tanya (?)


1. MAKSUD:Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu.

2. JENIS KATA TANYA:

Jenis dan Fungsi kata tanya
Apa - Untuk binatang, benda, perkara, tidak pasti (lembaga / hantu dll)

Siapa - Untuk manusia
Mana - Untuk tempat, kedudukan
Bila - Untuk masa, zaman, waktu
Berapa - Untuk jumlah, harga
Mengapa - Untuk sebab (lebih tepat berbanding ‘kenapa’)
Kenapa - Untuk sebab
Bagaimana - Untuk cara, keadaan, langkah Macamana - Untuk cara, keadaan, langkah, punca


Tuesday, November 13, 2012

Imbuhan Apitan


Imbuhan Apitan me- …..- I


erti
perkataan
keterangan
mengalami sifat terhadap
meragui
mencintai
mengalami sifat ragu terhap
mengalami sifat cintai
melakukan berkali-kali
memukuli
menerajangi
memukul berkali-kali
menerajang berkali-kali
memiliki dan memberikan sifat
mengecapi
mengotori
memiliki dan memberikan sifat kecap kepada
memiliki dan memberikan sifat otor kepada
melakukan perbuatan di ……
melalui
membatasi
melakukan perbuatan lalu di …
melakukan perbuatan batas di ……
memperlakukan dengan sifat
membersihi
mengasari
memperlakukan dengan sifat bersih memperlakukan dengan sifat kasar
menjadi
mengepali
membanjiri
menjadi kepala
menjadi banjir
memberikan kepada
menasihati
menghadiahi
memberikan nasihat kepada
memberikan hadiah kepada