Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Wednesday, October 24, 2012

Imbuhan Awalan


 Awalan Ber-

Awalan
catatan
contoh perkataan
ber-
wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah.
Berjalan, bercukur, berkaki
bel-
wujud apabila awaln ber- bertemu dengan kata akar ajar
belajar
be-
wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘
bekerja, berumah, berada, beraja

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu

Erti
perkataan
contoh ayat
mempunyai
berbadan berduit

memakai atau menggunakan
berseluar berbedak

mengerjakan atau mengusahakan
berkebun bersawah

menghasilakn / mengeluarkan
berbuah berasap

menyatakan kumpulan
bertiga berkelompok

kena
berhujan berembun

melakukan perbuatan pada diri sendiri
bersaandar bersembunyi

melakukan sesuatu antara dua pihak
bertumbuk berlaga

tabiat pekerjaan atau kebiasaan
bertanak nasi berkirim surat

mengucapkan
berdoa berikrar

menunjukkan sesuatu sikap
berkeras berlembut

dalam keadaan
bersedih bergembira

menunjukkan ada sesuatu
berduri berbahaya

berlaku sebagai
berbomoh
Awalan ke-

Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan.

Lima
kelima [ kata bilangan tingkat ]
tiga
ketiga [ keta bilangan himpunan ]
tua
ketua [ kata nama ]
kasih
kekasih [ kata nama ]
hendak
kehendak [ kata nama ]

Beberapa erti awalan ke-

Perkataan
Erti
kedua-dua
kelima-lima
himpunan
kelapan
kesepuluh
urutan satu persatu
diketuai
dikehendaki
yang di- …..-kan   atau
di- ….. - IAwalan se-

Erti
perkataan
seluruh
se-Malaysia
sedunia
senegara
sama
sejenis
sepadan
sebaya
satu
seribu
seratu
sekampit
sama-sama di …..
sekampung
serumah
sekelas
sama dengan
sepanjang
sebaik
seberatAwalan ter-

1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaiyu :
                a] ter- adjektif

Awalan
contoh perkataan
keterangan
te-
teramai, terendam. Teroboh, terasuk
Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’
ter-
tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’Erti
perkataan
keterangan
paling
tertinggi
terbaik
paling tinggi
paling baik
dapat di ….. atau keupayaan
terkayuh
terdaki
dapat dikayuh
dapat diaaki
tidak sengaja di- atau men-
tergelek
terguris
tidak sengaja digelek atau menggelek
tidak sengaja diguris atau mengurisAwalan Men-

Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awalan
perkataan
keterangan
me-
meyakinkan
menganga
menyanyi
menanti
melawat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan wmen + keluh = mengeluh
men + surat  = menyurat
men + pilih   = memilih
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t
huruf k menjadi ng
huruf s akan menjadi ny
huruf p bertukar menjadi m
huruf t berubah menjadi n
mem-
membawa
membaling
apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan  huruf b dan f
men-
mancuba
mendarat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j
meng-
mengasah
mengikat
mengubat
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h
menge-
mengecap
mengecap
mengebom
mengesah
Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.


Awalan Pen- 

Awalan
Perkataan
Keterengan
pe-
pewangi
penyanyi
pelajar
pemakai
penasihat
pemusnah
Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p
pem-
pemfitnah
pembohong
pembawa
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f
pen-
penjahit
pendengar
pencabar
pensyarah
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z
peng-
pengkhayal
pengedar
pengubah
pengikut
Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh
penge-
pengecat
pengebom
pengetin
pengesah
Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.

Erti
Perkataan
Keterengan
alat / perkakas
pembakar
pengasah
penukul
penapis
-alat untuk membakar
orang yang membuat
penulis
pencipta
pentadbir
prang yang menulis
susuatu yang menyebabkan jadi …..
pengasih
pemanis
pendingin
sesuatu yang menyebabkan jadi dingin
Orang yang selalu atau suka …..
penidur
pemalas
perokok
orang yang suka tidur
Orang yang mempunyai sifat … .
pemalu
pemurah
pembengis
orang yang mempunyai sifat malu
milik sifat seseorang
pemuda
pembesar
oarang yang muda
orang yang besar tarafnya
Ukuran bagi waktu atau tempat
pemeluk
penanak
pelaung
seluas yang dapar dipeluk
Hasil atau kesan daripada sesuatu
penyakit
pendapat
kesan daripada sakit
Awalan per-

Awalan
Perkataan
Keterangan
pe-
pelakon
pekerja
pekedai
Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-
pel-
pelajar
Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’
per-
perburu
pertapa
pertendang
Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b


Erti
Perkataan
Keterengan
Orang yang melakukan sesuatu
pelakon
pelajar
orang berlakon
Orang yang di …….
Pesalah
pesuruh
orang bersalah

Awalan memper-

Erti
Perkataan
Keterengan
menjadikan lebih
memperdalam
memperkaya
memperluas
menjadikan lebih dalam
Membahagi
memperempat
memperlapan
membahagikan kepada empat
Memperlakukan sebagai …… atau menggunakan sebagai …..
memperalat
memperisteri
memperhamba
menggunkan sebagai alat
melakukan memeperlakukan sebagai isteri
post signature

No comments:

Post a Comment