Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Sunday, October 14, 2012

Imbuhan

1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi :
a] membentuk kata terbitan
b] mengubah golongan kata
c] mencipta perkataan baru

2. Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis


IMBUHAN

awalan
[ di awal perkataan ]
akhiran
[ di akhir perkataan ]
apitan
[ di awal dan di akhir perkataan ]
sisipan
[ tersisip di tengah perkataan ]
post signature   
No comments:

Post a Comment