Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Wednesday, October 31, 2012

Kata Nama


Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA
dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.

a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )

b) Kata Nama Khas

c) Kata Ganti Nama

d) Kata Nama Terbitan

e) Kata bilangan


1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.


Nama Am

2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orangayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatangayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh- tumbuhanpokok, betik, rumput, lalang dll
bendapasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempatpejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll


3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:

     (a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat

     (b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:


    buai - buaian

    tua - ketua

    raja - kerajaan

    tahu - pengetahuan 


Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.Pada awal ayat


Kata Nama Khas
1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu  
    bendasama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.

    Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

    a) benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll

    b) orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll

    c) binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll

    d) tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

manusiaZaidi, Mei Fong,
Subramaniam
binatangTompok (kucing),
Jalak (ayam)
tempat

Muar (daerah),
Seremban (bandar),
Jepun (negara)
bangunanPudu Raya (perhentian bas dan teksi),
Menara Tun Razak (pejabat)
judul bukuKeluarga (majalah),
Rentong (novel),
Kamus Dewan ( buku)
benda

Proton Perdana
(kereta), Pilot
(pen), Seiko (jam)


Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

KegunaanKata Nama AmKata Nama Khas
Bendabangunan
kereta
buku
sekolah
Bangunan Tabung Haji
Proton Saga
Bahasa Melayu
S.K. Darau
Orangdoktor
kerani
guru
budak lelaki
Doktor Efendi
Puan Zainun
Cikgu Azmi
Muhamad Fauzi
Binatangkucing
lembu
katak
ayam
burung
Si Tompok
Lembu Sapi
Katak Puru
Ayam Belanda
Burung Murai
Tempatnegeri
bandar
kampung
tasek
Terengganu
Jerteh
Kampung Pasir Akar
Tasek Perdana
Tumbuhanpisang
cili
jambu
limau
Pisang Emas
Cili Padi
Jambu Batu
Limau Kasturi


Kata nama Terbitan

Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.

Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

di awal kata ( awalan )

di akhir kata ( akhiran )

di awal dan di akhir kata ( apitan )

Sila teliti contoh-contoh imbuhan :

di awal katape- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-
di akhir kata-ita, -man, -wati, -an, dan -wan
di awal dan di akhir kataper- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an


Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

kelas katakata dasarkata terbitan
kata kerjaperaga
latih
bawa
lawan
peragawati
latihan
pembawaan
perlawanan
kata sendioleh
untuk
perolehan
peruntukan
kata namalombong
rumah
guru
perlonbongan
perumahan
perguruan
kata adjektifcantik
besar
tinggi
kecantikan
pembesar
ketinggian


                                                                                                                 

No comments:

Post a Comment