Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Friday, November 30, 2012

Kata arah


Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.
Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.
 
Contoh
 
Atas Bawah Tepi Antara
Hadapan Utara Sisi Luar
 
  1. Semua hidang itu diletakkan di atas meja.
  2. Kucing Siam itu tidur di bawah pokok.
  3. Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.

post signature

1 comment: